วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิธีทอดกฐินทานมหากุศล 64 วัดเชียงยืน

พิธีทอดกฐินทานมหากุศล 64 วัดเชียงยืน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 คณะสงฆ์ วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมกับประกอบพิธีสืบชาตาให้คุณแม่สุนันท์ นุชวานิช และกลุ่มสยามบวร เจ้าภาพกฐินทานมหากุศล 64 ประจำปี 2564 พร้อมคณะ โดยมีโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ชุมชนวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี รูปแบบ New Normal ณ วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: