ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการถวายผ้าไตรจีวร เครื่องอุปโภคบริโภค

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการถวายผ้าไตรจีวร เครื่องอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2566 องค์กรนิสิต มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระอำนาจ พุทธวํโส,ดร.จัดกิจกรรมโครงการถวายผ้าไตรจีวร เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับวัดในเขตอำเภอพร้าว จำนวน 9 วัด, โรงเรียนปริยัติธรรม มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ- ผู้ป่วย เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจรกับคณะสงฆ์อำเภอพร้าว (เขตตำบลโหล่งขอด) ในเขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว โดยการนำของพระครูวรวรรณวิวัฒน์, ดร. (เจ้าอาวาส) ตลอดจนถึงรับฟังการถวายความรู้ในการปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานขององค์กรนิสิตต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา