วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

#กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือสถานพยาบาล รักษาผู้ป่วย COVID-19

#กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือสถานพยาบาล รักษาผู้ป่วย COVID-19

นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ เสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจพื้นที่งานช่วยเหลือประชาชน ซึ่ง สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมด้วยเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการขุดบ่อซึม เพื่อจัดการน้ำเสียให้กับ โรงพยาบาลดอยหล่อ ที่ได้ขยายสถานที่ในการจัดตั้ง CI และตรวจรักษาผู้ป่วย COVID-19 กลุ่มสีเขียว ซึ่งมีอาการไม่รุนแรง พักรักษาตัวในศูนย์พักคอย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

ณ โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

%d bloggers like this: