วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สวนสัตว์เชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ฯ รับการฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์มที่ รพ.ลานนา 3 ก่อนเตรียมเปิดประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

สวนสัตว์เชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ฯ รับการฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์มที่ รพ.ลานนา 3 ก่อนเตรียมเปิดประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 สวนสัตว์เชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยผู้บริหารพนักงานลูกจ้างรับวัคซีน คณะสุดท้ายก่อนเตรียมเปิดประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อมและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยได้จัดส่งฉีด
วัคซีนซิโนฟาร์มชุดสุดท้าย เป็นจำนวน 30 คน ที่โรงพยาบาลลานนา 3 เชียงใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า เพื่อเป็นการ ป้องกัน การเจ็บป่วยรุนแรงเนื่องจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอความร่วมมือให้พนักงานลูกจ้าง ผู้ประกอบการเข้ารับวัคซีนใน วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานในสวนสัตว์เชียงใหม่อีกทั้งยัวสร้างความมั่นใจ ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เกิดความมั่นใจในการเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: