วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ติดตามให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อสมาคมรถม้า ตามห้วงเวลาที่กำหนด”

“ติดตามให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อสมาคมรถม้า ตามห้วงเวลาที่กำหนด”

ตามที่กองทัพบกได้ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง ด้วยการมอบม้าสำหรับใช้งาน ทั้งนี้นอกจากมอบม้าให้แล้วกองทัพบกยังคงติดตามให้ความช่วยเหลือในเรื่องการตรวจสุขภาพม้าเป็นประจำตามห้วงเวลา โดยเมื่อ 29 ตุลาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 32 โดย พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ได้เดินทางมาตรวจสุขภาพม้าประจำเดือนตุลาคม 2564 พร้อมทั้งได้ให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพม้า แก่เจ้าของม้า สร้างความเปรมปรีด์ ดีใจแก่สมาชิกฯ ที่ได้รับม้า โดยหน่วยทหารกองทัพบกทุกหน่วยพร้อมร่วมมือร่วมใจ สร้างความสุขแก่ประชาชนตามขีดความสามารถของหน่วย

%d bloggers like this: