ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

คทช.ร้อยเอ็ด พิจารณาการใช้ที่ดิน 2 ป่า สาธารณประโยชน์ ของสมาชิกฯ 145 ราย

3 กรกฎาคม 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด และแจ้งข้อมูลการประกอบอาชีพรายได้ของสมาชิกและการรับการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งเป็นข้อมูลที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการสำรวจข้อมูลของสมาชิกในพื้นที่จำนวน 2 ป่า ได้แก่ 1.ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง อำเภออาจสามารถ จำนวน 136 ราย 2.ป่าดงแม่เผด อำเภอโพธิ์ชัย จำนวน 9 ราย

สมนึก บุญศรี  รายงาน