ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ปทุมธานี

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านคลองหลวง ยื่นคัดค้านการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ รพ.สต.คลองหลวง อบจ.ปทุมธานี

3 กรกฎาคม 67  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นำโดย นายวัลลภ ศรีสุข ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวนประมาณ 50 คน ได้รวมตัวมายื่นหนังสือถึง ผวจ.ปทุมธานี. เพื่อขอคัดค้านการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  โดยมี น.ส. ธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ปทุมธานี  เป็นผู้แทนรับหนังสือจากกลุ่มผู้คัดค้าน


ซึ่งโครงการดังกล่าว อบจ.ปทุมธานี จะดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ฯ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้คัดค้านการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพของที่ว่าการอำเภอคลองหลวง  เป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี รวมทั้งจัดกิจกรรมสาธารณะของอำเภอเป็นประจำ ประกอบกับเป็นพื้นที่ ที่ให้บริการประชาชนตั้งแต่ตำบลคลองหนึ่ง ถึงตำบลคลองเจ็ด ที่มารับบริการจากส่วนราชการต่างๆ ทั้งที่ทำการปกครองอำเภอ ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอ เทศบาลฯ เกษตรอำเภอ สรรพากรพื้นที่ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ สัสดีอำเภอ และหน่วยงานอื่น ๆ จึงเห็นว่าไม่เหมาะสม หากจะดำเนินโครงการฯในบริเวณดังกล่าว จึงขอให้หยุดการก่อสร้าง หรือย้ายสถานที่ก่อสร้างเป็นที่อื่นแทน  โดยทางด้าน รอง ผวจ.ปทุมธานี ได้รับเรื่องไว้แล้วมอบหมายให้ ศดธ.จ.ปทุมธานี ดำเนินการต่อตามขั้นตอนต่อไป กระทั่งชมรมกำนัน ผญบ.ฯ ได้ยุติการรวมตัวแยกย้ายออกจากพื้นที่ศาลากลางจังหวัด

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น โดยบริษัท พี.เอส.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินการก่อสร้าง 53,900,000.00 บาท ซึ่งนับเป็นศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิแห่งแรกของ จ. ปทุมธานี ที่ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต นายก.อบจ.ปท. ได้ริเริ่มโครงการขึ้น

สญชัย คล้ายแก้ว  รายงาน