วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

กองพลาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่สร้างบ้านให้กับ นาง วีรดา ซาปา บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

กองพลาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่สร้างบ้านให้กับ นาง วีรดา ซาปา บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านพักเสียหายเนื่องจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา หน่วยจึงได้ดำเนินการรื้อถอนปรับปรุงและสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

%d bloggers like this: