วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

RTA : Recruitment System One Stop Service”คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ”……………………………………..กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1

RTA : Recruitment System One Stop Service
“คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ”
……………………………………..
กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ลงพื้นที่พบปะ หารือและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการรับสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการในกองทัพบก ประจำปี 2565 ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครกิจการพลเรือน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบปัญหาภายในชุมชนตามแผนกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง (กรค.) ในพื้นที่ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: