วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดยาง จ.พิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดยาง จ.พิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 กำหนดเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดยาง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี โดยเวลา 07.30 น.ตั้งองค์กฐินสามัคคีสมโภช ณ ศาลาการเปรียญฯ เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคี และประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี
กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 กำลังพลและครอบครัว หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้กระทำพิธีทอดกฐินสามัคคี เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ได้กำหนดพิธีทอดกฐิน ณ วัดยาง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งการกระทำพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อนำเงินปัจจัยไปบูรณปฏิสังขรณ์วัด และใช้ในกิจของสงฆ์ โดยมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ โดยมียอดเงินกฐินสามัคคีจาก กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพ จำนวน 408,555 บาท และยังมีปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาตั้งกองผ้าป่าร่วมสมทบอีกจำนวนหนึ่งด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: