วันศุกร์ ที่ 21 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“อนุรักษ์กำลังรบ ตรวจโควิด 19 ให้กับกำลังพลที่ดำเนินการกักตัวจากการปฏิบัติหน้าที่”

“อนุรักษ์กำลังรบ ตรวจโควิด 19 ให้กับกำลังพลที่ดำเนินการกักตัวจากการปฏิบัติหน้าที่”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกให้กับกำลังที่กำลังดำเนินการกักตัวในการปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ป.21 พัน 20 ตำบลลับแล และ ม.2 พัน 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่เน้นย้ำในดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 จึงมีการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกให้กับกำลังพลของ ม.2 พัน 7 และกำลังพลของ ป.21 พัน 20 ที่ปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วยซึ่งกำลังดำเนินการกักตัว (State Quarantine) โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว สะดวก รวดเร็ว แม่นยำโดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศ และในจังหวัดอุตรดิตถ์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ และสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สู่ชุมชน หากพบผู้ติดเชื้อได้เร็ว ก็จะสามารถรักษาได้ทันที สามารถควบคุมโรคได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ

%d bloggers like this: