พิธีรับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32

พิธีรับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. บริเวณห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีรับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 1,500 หลอด โดยหน่วยมีพื้นที่รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ครอบคลุม 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ได้มีการแบ่งมอบความรับผิดชอบและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 32/ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 4 อำเภอ, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 1 อำเภอ, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 17 จำนวน 4 อำเภอ และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 จำนวน 4 อำเภอ โดยมีผู้บังคับหน่วยเป็นผู้รับมอบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่วนทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง จำนวน 1,500 หลอด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้ นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบฯ เพื่อนัำไปแจกจ่ายต่อพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -19)

%d bloggers like this: