สุราษฎร์ธานี // ปภ.สุราษฎร์ฯ ประชุมสำรวจความเสียหายเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณะภัย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 16 พ.ย. 64 นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom ) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.สฎ. สาขาพระแสง ท่าชนะ เกาะสมุย ผู้ช่วย หน.สนง.ปภ. หัวหน้าฝ่าย พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยในที่ประชุมได้ติดตามและเน้นย้ำประเด็นสำคัญ ได้แก่สถานการณ์โควิด-19, การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัย สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย-ดินถล่มในพื้นที่รับผิดชอบ, การเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย, การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

และเรื่องที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดเชิญสิ่งของพระราชทานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 500 ชุด ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ที่จะถึงนี้ .