วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุส้มสุก อ.แม่อายเชียงใหม่

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุส้มสุก อ.แม่อายเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คุณแม่สมภาส ภู่แพร เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุส้มสุก โดยมีคณะญาติธรรม ญาติสนิทมิตรสหาย คณะลูกหลาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อนำปัจจัยบำรุงพระพุทธศาสนา ค่าน้ำ ค่าไฟ ซ่อมแซมถาวรวัตถุ เสนาสนะของวัด โดยมีพระอธิการฉลองวุฒิ จิตฺตวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดส้มสุก เป็นประธานรับ/องค์ครอง ท่ามกลางคณะญาติธรรม ญาติสนิทมิตรสหาย คณะลูกหลาน ร่วมพิธี รูปแบบ New Normal ณ วัดพระธาตุส้มสุก บ้านสันโค้ง หมู่ ที่ ๖ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: