วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบ.ร.7 พบปะทหารใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ส่งความห่วงใยให้น้องคนเล็กของกองทัพบก

ผบ.ร.7 พบปะทหารใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ส่งความห่วงใยให้น้องคนเล็กของกองทัพบก

พลตรีจิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 พบปะและให้โอวาทแก่ น้องๆทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 2 หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการ bubble and seal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ภายในหน่วยฝึกทหารใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: