หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จัดโครงการ รวมน้ำใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2564

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จัดโครงการ รวมน้ำใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2564

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลและจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการรวมน้ำใจต้านภัยหนาว ณ โรงเรียนแม่สวรรค์น้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์, การมอบผ้าห่มกันหนาว, การแจกเสื้อยืด, มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค และการนำชุดช่างตัดผมจิตอาสาของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ออกให้บริการตัดผมแก่ประชาชนและเด็กนักเรียน ตลอดจนจัดกำลังพลเดินเท้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านพักบนดอยพื้นที่สูงในอำเภอแม่สะเรียง เพื่อติดตามความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยความรักและห่วงใยจาก ทหารพราน นักรบดำ ทหารของประชาชน

%d bloggers like this: