อบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

อบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีนายทองดี มุ่งดี ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจประเมินฯ เพื่อประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 61 แห่ง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: