วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ลำปาง-นทท.คึกคัก หลังเปิด”บ้านป่องนัก” ให้เข้าชมวันแรก

ลำปาง-นทท.คึกคัก หลังเปิด”บ้านป่องนัก” ให้เข้าชมวันแรก

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 09.00-12.00 น. พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว 10 กว่าคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมบ้านป่องนัก นักท่องเที่ยวต่างทยอยเข้ามาชมอย่างไม่ขาดสาย พร้อมกาแฟหอมกรุ่น เลิศรส ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว ในราคามิตรภาพ ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ขายดีมากๆ (ยอดขายกว่า40 แก้ว แล้ว)

บ้านป่องนัก” เคยใช้เป็นพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลพายัพ เมื่อเดือนมกราคม 2469 ต่อมา เดือนมีนาคม 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จประทับระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือก็ใช้พลับพลาที่ประทับอีกครั้งหนึ่ง

ภายในบ้านป่องนัก ได้มีการแสดงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปาง และศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งอาวุธยุทธภัณฑ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเครื่องใช้สมัยสงครามและของทหารกล้าในอดีตในแต่ละสมรภูมิ อีกทั้งเครื่องใช้ส่วนพระองค์อีกจำนวนหนึ่ง ภายในบ้านยังคงสภาพงห้องทรงงาน ห้องเสวย ห้องบรรทม ซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โทรศัพท์ 054 – 225941 – 3 ต่อ 72318

กองทัพบก ให้ความสำคัญกับบ้านป่องนักที่เป็นสมบัติล้ำค่าและความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของมณฑลพายัพ จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ทหาร และมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินการดูแลสมบัติอันล้ำค่านี้ร่วมกับชาวจังหวัดลำปางและชาวไทย ในการบูรณะปรับปรุง ซ่อมแซม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ให้ “บ้านป่องนัก” มีความงดงามและคงสภาพเดิมไว้ทุกประการ เพื่อเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูล และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นเอกราชและความเป็นไทย ไว้ให้ลูกหลานสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

%d bloggers like this: