วันอังคาร ที่ 25 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ม.แม่โจ้ ส่งต่อ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร จากซีพี ร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 จำนวน 3100 ขวด กว่าสองแสนแคปซูล

ม.แม่โจ้ ส่งต่อ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร จากซีพี ร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 จำนวน 3100 ขวด กว่าสองแสนแคปซูล

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบ สมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดละเอียด ให้กับโรงพยาบาลสันทราย จำนวน 1500 ขวด สาธารณสุขอำเภอเพื่อมอบให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด 1600 ขวด รวมทั้งสิ้น 3100 ขวด (232,500 แคปซูล) โดยมี นางดรุณี แปงทิศ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสันทราย นางทิพย์วัล อุ่นนันกาศ สาธารณสุขอำเภอสันทรายและคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สตูดิโอชั้นชั่วคราว ชั้น 1 ฝ่ายสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับ สมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดละเอียด ดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับมอบจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด ในโครงการปันปลูกฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ 100 วัน 30 ล้านแคปซูล จำนวน 10,000 ขวด เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูแลสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนในอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ โดย อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดสรร ส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนในการร่วมกันช่วยเหลือ ดูแลสังคม ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ในขณะนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: