วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 นำจิตอาสา เยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 นำจิตอาสา เยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

พลตรี ยุทธชัย จันทรวิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ คุณลัดดาวัลย์ จันทรวิภาค ประธานชมรมแม่บ้าน สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และจิตอาสาพระราชทาน 904 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบ้านของ นายดวงจันทร์ อาวิโรจน์ อาศัยอยู่กับภรรยา และบุตรหลาน จำนวน 4 คน มีฐานะยากจน เพื่อให้ขวัญและกำลังใจ พร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภค-บริโภค ณ บ้านเลขที่ 278 หมู่ 14 บ้านหลังม่อน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

%d bloggers like this: