ร้านเนื้อหมูสีเขียวฟู๊ด ข้างตลาดป่าข่อยใต้ ในตัวเมืองเชียงใหม่ นำหมูราคาถูกมาขายในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เพียงนำบัตรประชาชนพร้อมบัตรประชารัฐมาแสดง ขณะที่ตลาดบางแห่งขายกิโลกรัม 250 บาท

ร้านเนื้อหมูสีเขียวฟู๊ด ข้างตลาดป่าข่อยใต้ ในตัวเมืองเชียงใหม่ นำหมูราคาถูกมาขายในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เพียงนำบัตรประชาชนพร้อมบัตรประชารัฐมาแสดง ขณะที่ตลาดบางแห่งขายกิโลกรัม 250 บาท

ร้านขายเนื้อหมูยอดเงินฟู๊ดหรือร้านเนื้อหมูสีเขียว ข้างตลาดป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือประชาชน ในยุคเนื้อหมูปรับราคาแพงสูงขึ้น เขียงหมูในตลาดบางแห่งขายแพงถึงกิโลกรัมละ 250 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ทางร้านได้ลดราคาขาย ลงมาเหลือกิโลกรัมละ 150 บาท จากปกติ 169 บาทต่อกิโลกรัม เพียงผู้ซื้อนำบัตรประชาชนพร้อมบัตรประชารัฐมาแสดง เท่านั้น ก็จะได้เนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด

นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้ขอความร่วมมือร้านดังกล่าว พร้อมออกตรวจสถานประกอบการไม่ให้ขายหน้าร้าน เกินราคาควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งมีร้านค้าในตำบลสันผีเสื้อ ได้รับคัดเลือกให้ขาย ในราคา 150 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ในวันที่ 16-31 มกราคม 65 นี้ และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน เรื่องราคาหมูแพง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ วันนี้ 12 ม.ค.65 จึงให้ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนพร้อม บัตรประชารัฐ มาแสดง ณ จุดขายร้านหมูสดยอดเงินฟู้ด ร้านหมูสีเขียว ข้างตลาดป่าข่อยใต้ จะมีสิทธิ์ซื้อเนื้อหมูในราคากิโลกรัมละ 150 จากปกติขายราคา 169 บาท ได้เลย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อน ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรลงไปช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรควบคุมและลดต้นทุนราคาอาหารสัตว์ การควบคุมโรคระบาดซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการเลี้ยงสุกรด้วย เพราะชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสินค้าเกษตรปรับขึ้นราคาหลายรายการเดือดร้อนกันถ้วนหน้า.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.เหยี่ยว1