หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 “จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ พร้อมยาบ้า 57 เม็ด”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 “จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ พร้อมยาบ้า 57 เม็ด”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล 5 ชุดปฏิบัติการ เปิดแผนยุทธการ ออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เส้นทางเดิน ร่องน้ำ ในพื้นที่ บ้านผาตั้ง, บ้านร่มโพธิ์เงิน และบ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สามารถจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ และแปรรูปไม้ พร้อมผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย และ ยาบ้า จำนวน 57 เม็ด
หน่วยจึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง