นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าจำหน่ายเนื้อสุกร

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าจำหน่ายเนื้อสุกร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานลงพื้นที่ตรวจร้านค้าจำหน่ายเนื้อสุกร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ร้าน SK อินเตอร์ฟู๊ด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเข้าร่วมตามโครงการ “หมูพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน” จำหน่ายหมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2565

ทั้งนี้ มีร้านค้าที่ร่วมโครงการ กว่า 10 ร้านค้า ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง และอำเภอหางดง จากนั้นได้ลงพื้นที่พบปะพ่อค้า-แม่ค้าและสำรวจราคาสินค้าในพื้นที่ตลาดสดแม่เหียะ และตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง