วันศุกร์ ที่ 20 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 สาขาเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ร่วมทำบุญ “ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร

กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 สาขาเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ร่วมทำบุญ “ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร

ด้วย กองทัพบกได้จัดทำโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา “ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร” โดยรับบริจาคสิ่งของทางการศึกษา/ เสื้อผ้า/ รองเท้า/ อุปกรณ์การเรียน/ หนังสือตำราเรียน และอุปกรณ์การเรียน โดยสามารถนำมาบริจาคได้ที่ สโมสร กาวิละ ในวันพุธ ที่ 26 ม.ค.65 เวลา 0800-1000 หรือสามารถสมทบทุน เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ได้ทางบัญชีเลขที่ 520-0-48208-9 ชื่อบัญชี กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 สาขาเชียงใหม่ .

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: