หารือร่วมแก้ปัญหา จุดกลับรถหน้าตลาดสดแม่เหียะ

หารือร่วมแก้ปัญหา จุดกลับรถหน้าตลาดสดแม่เหียะ

เทศบาลเมืองแม่เหียะนำโดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าหารือแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 และเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน บริเวณหน้าตลาดสดแม่เหียะ เชื่อมต่อบ้านอุโบสถ หมู่ที่2 เพื่อแก้ปัญหาจราจร และอุบัติเหตุ โดยในเบื้องต้น ยังไม่มีข้อสรุปในการดำเนินการ

ทัั้งนี้หลังจากทางหลวงชนบทมีการทำราวเหล็กมากั้นเพื่อทดลองการปิด – เปิดใช้งานเพียงจุดเดียวในการใช้เป็นจุดกลับรถ ในเส้นทางต้องการกลับรถไปอำเภอหางดง เท่านั้น ส่วนเส้นทางที่มาจากสุเทพ ให้เลยไปกลับรถบริเวณสะพานใหม่ แต่เกิดความสบสนในการใช้งานของผู้สัญจร โดยเบื้องต้นทางคณะฯ ได้เสนอแนะแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ให้มีนำราวเหล็กออก และเปิดใช้งานตามปกติไปก่อน จนกว่าจะมีการทำประชาคม เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชน และดำเนินการ แก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: