เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด ปฏิบัติศาสนกิจถวายภัตตาหารเพล และถวายผ้าห่มกันหนาว

เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด ปฏิบัติศาสนกิจถวายภัตตาหารเพล และถวายผ้าห่มกันหนาว

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ,ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว เชียงใหม่ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจถวายภัตตาหารเพล และถวายผ้าห่มกันหนาวเป็นผ้าฝ้ายอย่างดีจำนวน 160 ผืน

ตลอดจนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณรผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง 9 ประโยค โดยผู้เข้าอบรมคือคณะสงฆ์สามเณรจากภาคเหนือและที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกภาคของประเทศประมาณ 160 รูป ทางวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล และญาติโยมได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-นำปานะเป็นจำนวน 3 วัน โดยรวบรวมปัจจัยน้อมถวาย 3 หมื่นกว่าบาท ณ วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง