ม.แม่โจ้ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจ ATK บัณฑิต-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43-44

ม.แม่โจ้ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจ ATK บัณฑิต-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43-44

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุมมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดตรวจ ATK โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับบัณฑิตที่มารายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44 ) ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารายงาน จำนวน 1550 ราย เพื่อเป็นการคัดกรองตามมาตรการ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้บัณฑิตปฏิบัติตัวตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ณ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหลังจากนี้จะทำการตรวจซ้ำอีกครั้งในวันพิธีก่อนเข้ารับจริง

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ต้องเข้ารับการตรวจ ATK จำนวน 2 ครั้ง พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยทีมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายในจะได้รับการตรวจ RT-PCR โดยสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง เพื่อเป็นการคัดกรอง ป้องกัน และสร้างความมั่นใจกับทุกส่วนฝ่าย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้

%d bloggers like this: