“ทหารพรานที่ 35” สร้างฝายสร้างความชุมชื้นแหล่งอาหารในอนาคต พื้นที่รอบโครงการหลวงเลอตอ

“ทหารพรานที่ 35” สร้างฝายสร้างความชุมชื้นแหล่งอาหารในอนาคต พื้นที่รอบโครงการหลวงเลอตอ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 โดย ชุดปฎิบัติการเลอตอ จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33 และชาวบ้านในพื้นที่บ้านเลอตอ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณป่านชุมชนบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ มีความกว้าง 10 เมตร หนา 1.8 เมตร ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ สร้างความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศน์ และเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ตลอดฤดูกาล และที่สำคัญในอนาคตสามารถเป็นแหล่งอาหารได้อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: