เครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อยคัดค้านไม่เอาโครงการเหมืองแร่บ้านกระเบอะดินหมู่ 12 ตำบลอมก๋อยหวั่นเกิดปัญหาด้านมลพิษทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเกิดปัญหาด้านสุขภาพและเส้นทางทำมาหากินของชุมชน

เครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อยคัดค้านไม่เอาโครงการเหมืองแร่บ้านกระเบอะดินหมู่ 12 ตำบลอมก๋อยหวั่นเกิดปัญหาด้านมลพิษทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเกิดปัญหาด้านสุขภาพและเส้นทางทำมาหากินของชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 มี.ค.65 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อยจำนวนกว่า 200 คนโดยมีนางดวงใจ วงศธง และนางจันเป็ง สิงขรรำไพ ตัวแทนเครือข่ายฯ ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายอนุรักษ์ ศิลป์ไพราช ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ตัวแทนนายอำเภออมก๋อย เพื่อยื่นหนังสือผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เพื่อคัดค้านโครงการขุดเหมืองแร่บ้านกระเบอะดินหมู่ 12 ตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ โดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่าโครงการฯเหมืองแร่ดังกล่าวมีการสำรวจข้อมูลที่บกพร่องไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วม ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จึงขอยุติโครงการเหมืองแร่ถ่านหินบ้านกระเบอะดิน หมู่12 ตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนรวมทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ทำมาหากินของประชาชนโดยได้มีการคัดค้านโครงการเหมืองแร่ถ่านหินมานาน 3 ปี

ต่อมาเวลา 09.15 น. เครือข่ายฯ ตั้งขบวนออกจากที่ว่าการอำเภออมก่อย ไปยังสนามกีฬาอำเภออมก๋อย ขณะเดินขบวนมีการแจกจ่ายแผ่นพับ ถือธงสีเขียว ป้ายข้อความ (เหมืองแร่ถ่านหิน 3 ปีการต่อสู้และก้าวย่างของคนอมก๋อย) และกล่าวปราศรัยถึงที่มาขอการคัดค้านเหมืองแร่ ถึงพิษภัยของถ่านหินเหมืองแร่ รวมทั้งตะโกน เช่น เหมืองงแร่ออกไป ออกไปเหมืองแร่ เป็นต้น

กระทั่งเวลา 09.30 น. ถึงสนามกีฬาอำเภออมก๋อย แกนนำแต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนกล่าวปราศรัยถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น มลพิษ หากมีตั้งเหมืองแร่ในพื้นที่ วิถีชีวิตของชุมชนเป็นต้น โดยทางปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภออมก๋อยได้รับเรื่องเอกสารที่กลุ่มประชาชนได้เดินทางมายื่นคัดค้านเพื่อนำเสนอยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และกระทรวงมหาดไทยต่อไปโดยกลุ่มเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อยได้แยกย้ายเดินทางกลับในเวลาต่อมา.

ทรงวุฒิ ทับทอง