(มีคลิป) ผบ.มทบ.32 เยี่ยมเยียนจุดสกัด สร้างความเข้าใจและร่วมแก้ไขปัญหา ปกป้องมิให้เกิดไฟป่าหมอกควัน  ณ ชุมชนหัวฝาย ต.กล้วยแพะ จ.ลำปาง

ผบ.มทบ.32 เยี่ยมเยียนจุดสกัด สร้างความเข้าใจและร่วมแก้ไขปัญหา ปกป้องมิให้เกิดไฟป่าหมอกควัน ณ ชุมชนหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ จังหวัดลำปาง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มทบ.32 ยังคงเดินหน้าให้ความสำคัญสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจจนเป็นจุดแข็งที่สามารถสานงานต่อเนื่องจนเกิดเป็นรูปธรรม ร่วมปกป้องและเป็นแบบอย่างในดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนร่วมกัน โอกาสนี้นายบุญส่ง ศรียอด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร/ประธานชุมชนบ้านหัวฝาย ยังได้นำเสนอข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบที่สามารถดำเนินการให้เป็นแบบอย่างของความตั้งใจจริงของพี่น้องในชุมชนจนทำให้เกิดมีแหล่งน้ำ ป่าธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาหารและพื้นที่ที่สามารถปกป้องมิให้เกิดไฟป่าซึ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก

โดย พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และจิตอาสาพระราชทาน 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/65 ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต และหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพบปะพี่น้องรับฟังปัญหาและแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟและจิตอาสาของชุมชนบ้ายหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทำให้มีขวัญและกำลังใจเต็มที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟป่าพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาเยี่ยมเยียน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: