ทนายความเชียงใหม่นามกลุ่ม Chiang Mai Lawyers จัดพิธีรดน้ำดำหัวทนายความอาวุโส ปี๋ใหม่เมือง

ทนายความเชียงใหม่นามกลุ่ม Chiang Mai Lawyers จัดพิธีรดน้ำดำหัวทนายความอาวุโส ปี๋ใหม่เมือง ตามธรรมเนียมประเพณีแบบล้านนาประจำปี 2565 โดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข แก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 65 ที่ภัตตาคารตูลู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศักดา ศิลปะประสิทธิ์ ประธานกลุ่ม Chiang Mai Lawyers ผู้สมัครกรรมการบริหารสภาทนายความส่วนกลาง พร้อมคณะได้จัดพิธีการรดน้ำดำหัวให้แก่ทนายความอาวุโสในพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสรัลชา ศรีชลวัฒนา ผู้สมัครนายกสภาทนายความหมายเลข 5 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว โดยมีเพื่อร่วมอาชีพทนาย ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

สำหรับบรรยากาศในงานรดน้ำดำหัว ทนายความอาวุโส ประจำปี 2565 ก่อนเข้างานได้มีเจ้าหน้าที่ทำการวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นได้มีการแจกเสื้อยืดสัญญาลักษณ์ของกลุ่ม Chiang Mai Lawyers ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน มีการร่วมรับประทานอาหาร ระหว่างช่วงรับประทานอาหารนั้น ได้มีวิทยากรรับเชิญอดีตผู้พิพากษา ได้มาให้ความรู้ด้านการทำคดีในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำคดีแก่ทนายความทุกคนต่อไป นอกจากนั้นมีการจัดรางวัลแก่ผู้เข้างานเป็นรางวัลเงินสด เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ถึง 5,000 บาท แล้วแต่ความโชคดีของแต่ละท่านเมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหารและแจกรางวัลกันเรียบร้อย ตบท้ายด้วยพิธีรดน้ำดำหัวแก่ทนายความอาวุโสจำนวน 5 ท่าน โดยนับจากการได้รับใบอนุญาตว่าความในปี 2524 เป็นต้นมา บรรยากาศภายในงานเป็นไปแบบชื่นมื่นและกันเอง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: