ชมรมศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 13 ประชุมเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมของชมรมฯ

ชมรมศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 13 ประชุมเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมของชมรมฯ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ม.ล. ฐากูร ศุขสวัสดิ์ ประธานชมรมศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 13 รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ ดร.สุรพงษ์ ชุ่มประดิษฐ์ ที่ปรึกษากองทุน อาจารย์กอบกิจ พานอ่อง ประธานกองทุนชมรมฯ ประสานงาน ประชุมเลี้ยงสังสรรค์ ประจำเดือนเมษายน เพื่อปรึกษาหารือ สรุปการจัดกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางครอบครัวมงฟอร์ต รุ่น 13 ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง จัดรูปแบบ New Normal ณ สายปิง บาร์แอนด์เรสเตอรองท์ 91 ถนน เจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: