“สงกรานต์ม่วนใจ ผู้สูงวัยฉีดวัคซีน”

“สงกรานต์ม่วนใจ ผู้สูงวัยฉีดวัคซีน”

กองร้อยสกัดกั้นฯที่ 1 กกล.นเรศวร(ร.4 พัน.3) ร่วมจัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ตามนโยบายของรัฐบาลและสาธารณสุข โดยมี นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติกุล นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการปล่อยขบวนรณรงค์ฉีดวัคซีน พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัด,สาธารณสุขอำเภอ,รพ.แม่สอด,อบต.แม่กุ และ ฝ่ายปกครองฯ ที่ รพสต.แม่กุใหม่ ต.แท่กุ อ.แม่สอด เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการสูญเสียขอบคนในครอบครัว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: