ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเทพโกศล อายุ 87 พรรษา 67 ณ วัดศรีโสดา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเทพโกศล อายุ 87 พรรษา 67 ณ วัดศรีโสดาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี ร่วมถวายมุทิตาสักการะแด่พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) อายุ 87 พรรษา 67 (ป.ธ. 6 น.ธ. เอก M.A) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ประธานโครงการพระธรรมจาริก ส่วนภูมิภาค อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รูปที่ 2 (2551-2557) เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิดเจริญอายุวัฒนมงคล ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: