สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ งานสาธิตสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ณ พุทธสถาน

สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ งานสาธิตสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ณ พุทธสถาน

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ งานสาธิตสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” นางสิริรัตน์ โอภาส วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯเป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีนายมานิตย์ ขันธสีมา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสรงน้ำตามประเพณี ผู้ที่จะมาร่วมงานต้องผ่านจุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 อย่างเคร่งครัด ณ พุทธสถาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง