สงกรานต์ที่ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สงกรานต์ที่ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สาได้ให้สัมภาษณ์ถึงจำนวนผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งมีวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ตัวเลขนักท่องเที่ยวจากวันที่ 1 เมษายน มาถึงวันที่ 13 เมษายน มีนักท่องเที่ยวเข้าชมช้างฟรีที่ปางช้างแม่สาแล้วรวม 2,314 คน โดยเฉพาะวันที่ 13 เมษายน มีผู้เข้าชมช้างมากถึง 413 คน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้งเดือนมีนักท่องเที่ยวรวม 3,372 คน เฉลี่ยวันละแค่ 112 คน แต่ในเดือนเมษายน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงวันละ 178 คน สร้างความคึกคักให้กับช้างเลี้ยงและควาญ รวมถึงพนักงานบริการในส่วนต่างๆ ทั้งนี้ปางช้างได้พยายามเพิ่มรายได้ให้ปางช้างมาโดยตลอด เช่น การขายตะกร้าผลไม้เพื่อป้อนช้างในราคาตะกร้าละ 100 บาท มีบริการร้านกาแฟ ร้านขายขนมขบเคี้ยวและร้านขายของที่ระลึก โดยปางช้างแม่สา มีนโยบายในการเปิดปางช้างฟรีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวกันเป็นครอบครัว และปางช้างยังงดการแสดงช้างและการนั่งช้างอย่างเด็ดขาด หันมาเลี้ยงช้างอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการฝึกช้างแสดง แต่ให้ช้างได้แสดงออกอย่างเป็นอิสระตามธรรมชาติแทน

ปางช้างแม่สาเป็นอีกหนึ่งปางช้างขนาดใหญ่ ที่มีช้างเป็นของตนเองจำนวนเกือบ 70 เชือก และได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวหลัก เดินทางมาเที่ยว
ตั้งแต่ปี 2563-2565 บริษัทฯขาดทุนไปแล้วร่วม 80 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เราก็ยังต้องการให้ปางช้างแม่สาอยู่คู่เมืองเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมช้าง และช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยไปด้วยกัน

ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม เปิดให้เข้าชมช้างฟรีทุกวัน โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิดตามนโยบายของภาครัฐก่อนเข้าปาง เปิดตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เปิดถึง 16.00 น.) มีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวทำเช่น ลงอาบน้ำให้ช้าง หรือเตรียมอาหารเสริมให้ช้าง ในราคาท่านละ 350 บาท สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-206-247, 053-206-248 และ 089-838-4242, 081-882-3738.

ทรงวุฒิ ทับทอง