สภ.ช้างเผือก ร่วมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ สุ่มตรวจสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สภ.ช้างเผือก ร่วมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ สุ่มตรวจสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

มื่อวันที่13 เม.ย. 65 เวลา 22.00 น.
โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุพจน์ ฉลาด รอง ผกก.ป.สภ.ช้างเผือก,พ.ต.ต.ณัฐพัชร์ นิติภักดิ์ สวป.สภ.ช้างเผือก ,ร.ต.อ.สุคิด จักร์สุวรรณ์ รอง สวป.สภ.ช้างเผือก และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.ช้างเผือก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม และสุ่มตรวจสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 35/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฯ ข้อ.2 กล่าวคือ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับ SHA PLUS หรือ ผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพวิถีใหม่ และ มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น และให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่องได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. ร้าน Station
2. ร้าน ทิวไผ่
3. ร้าน ฟลูมูล
4. ร้าน TRAP CNX
5. ร้าน เลอเนิฟ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 35/2565 อย่างเคร่งครัด มีการเปิด – ปิด ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ขณะเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ พบทั้งร้านที่ปิดให้บริการไปแล้ว และร้านที่อยู่ระหว่างเปิดทำการ ไม่พบการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำไม่ให้มีการเล่นน้ำสาดตามตามคำสังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ เรื่อง มาตรการจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: