(มีคลิป) นักท่องเที่ยวแห่ชมช้างฟรีที่ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นักท่องเที่ยวแห่ชมช้างฟรีที่ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สาได้ให้สัมภาษณ์ถึงผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวปางช้าง ในวันนี้ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มากถึง 546 คน ทำให้การท่องเที่ยวคึกคักขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ช้างเลี้ยงได้กินอาหารมากขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวซื้อตะกร้าอาหารช้างป้อนให้ช้างด้วยความสนุกสนาน มีการบันทึกภาพครอบครัว เนื่องในโอกาสวันครอบครัว 14 เมษายน เด็กๆมีความสุขกับการเข้าชมช้าง หลายคนมาด้วยชุดโกโกวาสีเหลืองส้ม

ทางปางช้างได้เตรียมพร้อมให้บริการในส่วนต่างๆ ตั้งแต่จุดคัดกรองด้านหน้าปางช้าง รวมถึงดูแลมาตรการความปลอดภัยในการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวกับช้าง จะเห็นได้ว่ามีการลงเล่นน้ำ อาบน้ำให้ช้างเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์และอากาศที่ร้อน อีกจุดที่ขายดีคือจุดขายตะกร้าผลไม้เพื่อป้อนช้าง จำหน่ายในราคาตะกร้าละ 100 บาท

ทั้งนี้ทางปางช้างแม่สา มีบริการร้านกาแฟ ร้านขายขนมขบเคี้ยวและร้านขายของที่ระลึกของชนเผ่า
โดยปางช้างมีนโยบายในการเปิดปางช้างฟรีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวกันเป็นครอบครัว และปางช้างยังงดการแสดงช้างและการนั่งช้างอย่างเด็ดขาด หันมาเลี้ยงช้างอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการฝึกช้างแสดง แต่ให้ช้างได้แสดงออกอย่างเป็นอิสระตามธรรมชาติแทน
ปางช้างแม่สาเป็นอีกหนึ่งปางช้างขนาดใหญ่ ที่มีช้างเป็นของตนเองจำนวนเกือบ 70 เชือก และได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวหลัก เดินทางมาเที่ยว
ตั้งแต่ปี 2563-2565 บริษัทฯขาดทุนไปแล้วร่วม 80 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สา ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาให้ปางช้างแม่สาอยู่คู่เมืองเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวชมช้าง และช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยไปด้วยกัน

ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมช้างฟรีทุกวัน โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิดตามนโยบายของภาครัฐก่อนเข้าปาง เปิดตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์เปิดให้บริการถึง 16.00 น.) มีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวทำเช่น ลงอาบน้ำให้ช้าง หรือเตรียมอาหารเสริมให้ช้าง ในราคาท่านละ 350 บาท สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-206-247, 053-206-248 และ 089-838-4242, 081-882-3738.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: