เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่ ให้ศีล ให้พร/ รับ ไม้ค้ำสะหลี และทราย พร้อมทั้งของบริวาร

เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่ ให้ศีล ให้พร/ รับ ไม้ค้ำสะหลี และทราย พร้อมทั้งของบริวาร

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่ เป็นประธานให้ศีล ให้พร/ รับ ไม้ค้ำสะหลี และทราย พร้อมทั้งของบริวาร ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดยนายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานในสังกัด และหลายหน่วยงาน จัดขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัดริมถนนท่าแพ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ วัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง