ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รั้วชายแเดน

ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รั้วชายแเดน

ห้วงวันที่ 14 เม.ย. 65 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.กกล.ผาเมือง เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ฉก.ม.4 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ดังนี้
– จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บ.แก่งปันเต๊า อ.เชียงดาวฯ
– จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บ.รินหลวง อ.เชียงดาวฯ
– ฐานปฏิบัติการบ้านเมืองนะ อ.เชียงดาวฯ
– ช่องทางกิ่วผาวอก อ.เชียงดาวฯ
– ฐานปฏิบัติการบ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาวฯ
– ฐานปฏิบัติการดอยอ่างขาง อ.ฝางฯ
– ฐานปฏิบัติการนอแล อ.ฝางฯ
– ฐานปฏิบัติการปางตอง อ.ฝางฯ
– จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนหน้า ทต.ไชยปราการ อ.ไชยปราการฯ
– จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บ.ผาหงษ์ อ.ไชยปราการฯ

แม้จะเป็นห้วงเทศกาลสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ต่างไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง