(มีคลิป) วันหยุดยาว เราไม่หยุดพัก นำน้ำอุปโภค-บริโภคแจกจ่ายผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันหยุดยาว เราไม่หยุดพัก นำน้ำอุปโภค-บริโภคแจกจ่ายผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 65 เวลา 10.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ได้รับการประสานจาก นายบุญศรี ศรียอด สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ว่ามีประชาชนหมู่ 12 บ้านท่าเดื่อ จำนวน 240 ครัวเรือน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากภัยแล้งและระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้านชำรุด ส่งผลให้ไม่มีน้ำใช้มากว่า 4 วัน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองพิชัยประกอบกับการช่วยเหลือของเทศบาลยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 จึงให้นำรถบรรทุกน้ำสะอาด จำนวน 16,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ตามโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง ยังคงจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โอกาสนี้ นายอดุลย์ นวลสาย ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าเดื่อ ได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกและมณฑลทหารบกที่ 32 ที่ได้ช่วยเหลือทันทีแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนถึงแม้จะเป็นห้วงวันหยุดยาวจนความทุกข์นี้ผ่อนคลายลง พร้อมยังมีประชาชนได้สำนึกในพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ความตอนหนึ่งว่า “มีน้ำคนอยู่ได้ ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้” ขอบคุณมณฑลทหารบกที่ 32 ที่ได้ช่วยเหลือและเป็นหน่วยทหาร ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสโดยแท้จริง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: