(มีคลิป) The ‘Great Seniors’ Season 1 @ Chiang Mai งานเทศกาล “แฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่น ดนตรีร่วมสมัย ลีลาศกาลาดินเนอร์”

The ‘Great Seniors’ Season 1 @ Chiang Mai งานเทศกาล “แฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่น ดนตรีร่วมสมัย ลีลาศกาลาดินเนอร์”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 18.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน The ‘Great Seniors’ Season 1 @ Chiang Mai งานเทศกาล “แฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่น ดนตรีร่วมสมัย ลีลาศกาลาดินเนอร์” พร้อมด้วย นางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานการกุศล The ‘Great Seniors’ Season 1 @ Chiang Mai งานเทศกาล “แฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่น ดนตรีร่วมสมัย ลีลาศกาลาดินเนอร์” เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมผ้าทอ ดนตรี และการลีลาศ พร้อมทั้งเพื่อหางบประมาณสนับสนุน และดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าพื้นเมือง และผ้าพื้นเมืองชนเผ่า การแสดงดนตรีพื้นเมือง การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ และการแสดงความสามารถผู้สูงอายุ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: