(มีคลิป) เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของบริจาคจาก 5 อำเภอ เป็นของรางวัลในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2565

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของบริจาคจาก 5 อำเภอ เป็นของรางวัลในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางอัญชลี บุญณราช, นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์, นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช และนางวนิดา หล้าอ่อน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของบริจาคจากอำเภอฝาง อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอสันป่าตองและอำเภอดอยเต่า เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2565 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่(แห่งใหม่) ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง