“พล.ต.บรรณวัฒน์” ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบูรณาการร่วมด้านหน้ากองพลทหารราบที่ 7 ตามโครงการ “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบก ห่วงใยประชาชน”


“พล.ต.บรรณวัฒน์” ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการบูรณาการร่วมด้านหน้ากองพลทหารราบที่ 7 ตามโครงการ “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบก ห่วงใยประชาชน”

เมื่อ 28 ธ.ค.62 เวลา 09.30 น. พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.พล.ร.7 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ของ นขต.พล.ร.7 ที่บูรณาการร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ , ปภ.จว.ช.ม., ร.พ.ชุมชน และประชาชนจิตอาสา ต.ดอนแก้ว ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าค่าย พล.ร.7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้มีผู้แทน หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสา ต.ดอนแก้ว ให้การต้อนรับ โดย ผบ.พล.ร.7 ได้เยี่ยมชมการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ จุดบริการประชาชนแห่งนี้ รวมถึงได้มอบถุงผ้า ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อเป็นการรณณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ตามนโยบายของรัฐบาล.

ทรงวุฒิ ทับทอง