ข่าวเชียงใหม่ ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

นพค32เร่งช่วยซ่อมฝายช่วยเกษตรกร200ครัวเรือนก่อนข้าวแล้งตาย

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
111061_นพค32เร่งช่วยซ่อมฝายช่วยเกษตรกร200ครัวเรือนก่อนข้าวแล้งตาย
11 ตุลาคม 2561 เวลา 0800 น.
พร้อมทำงาน24 ชั่วโมง กำลังพล เครื่องจักรกล ทุกอย่างพร้อม ขอเรารู้เราเข้าช่วยเหลือทันที “ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของเรา” หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย น.อ.กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 จัดกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ เข้าซ่อมแซมลำเหมืองส่งน้ำฝายวังไฮ บ้านดง ม.7ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุจ่ามี ส่งผลให้ลำเหมืองส่งน้ำฝายวังไฮถูกน้ำกัดเซาะเสียหายระยะทาง 30 ม.ไม่สามารถส่งน้ำไปใช้ยังพื้นที่ทางการเกษตรจำนวนกว่า 2,000 ไร่

ราษฏรได้รับความเดือดร้อน 200 กว่าครอบครัว จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วงฆ้อง,บ้านดง และบ้านทุ่งหลุก พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ลำเหมืองส่งน้ำฝายวังไฮกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว ตามคติพจน์ของ พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ว่า”ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของเรา” ซึ่งได้มอบไว้ให้ทหารพัฒนาทุกนาย ในงานนี้ทางนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขวัญใจคนจน ต้องออกมาจัดการด้วยตัวเองเร่งงานให้ทางชลประทานเจ้างานหลักเข้ามาทำการวางแผนและได้ขอกำลังพล เครื่องมือหนักของทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้ามาช่วยงานอย่างเร่งด่วน เพราะชาวนาต้องทำนาเพื่อยังชีพ อาศัยผลผลิตในแต่ละปีมาทำการเลี้ยงดูครอบครัว คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน10 วัน ในช่วงนี้ยังมีฝนเข้ามาเป็นช่วงๆๆพยุงให้ข้าวในนารอด และคลองส่งน้ำแล้วเสร็จก็จะสามารถใช้น้ำได้ปกติ ทางชลประทานเชียงใหม่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมในการบูรณาการร่วมกัน

 

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว