Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

เจ้าอาวาสวัดประทานพร มุทิตาสูมาคารวะ “พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์”

เจ้าอาวาสวัดประทานพร มุทิตาสูมาคารวะ “พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์”

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 พระครูวินัยธร ชัยวรวงศ์ อิทธิมนฺโต (ณ เชียงใหม่) ,ดร.เจ้าอาวาสวัดประทานพร เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ เข้ามุทิตาสูมาคารวะ “พระเทพมังคลาจารย์” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระเถระ วัฒนธรรมอันดีงาม ชาวล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดเชตวัน ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.