Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผวจ.เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ สูมาคารวะขอพรจาก“พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์”

ผวจ.เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ สูมาคารวะขอพรจาก“พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์”

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 พระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทฺธิวาที เจ้าอาวาสวัดยางกวง เชียงใหม่พร้อมพระภิกษุสามเณร คณะศรัทธา นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ สูมาคารวะขอพรจาก“พระเทพมังคลาจารย์” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ณ วัดเชตวัน ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.