สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปักหมุดเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกับองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปักหมุดเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกับองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอโพธิ์ชัย ที่วัดรัตนไตรคม บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายวิชิต ศรีละพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า อำเภอโพธิ์ชัยได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พื้นที่เป้าหมาย 5 หมู่บ้าน คือบ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคำพอุง บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงใหม่บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลขามเปี้ย บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ตำบลขามเปี้ย และบ้านปากบุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านฉัน


กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ร่วมออกร้านนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อาทิ ผ้าผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอมือ เครื่องจักสาน การแสดงฟ้อนรำตามประเพณีท้องถิ่นด้วยชุดเสื้อผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวอำเภอโพธิ์ชัย ศิลปทางทางวัฒนธรรม เสน่ห์ชุมชน เมนูเด็ดอาหารอันเป็นลักษณะของพื้นถิ่น ข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ที่มีงานประเพณีประจำปีในทุกๆปี หลังเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว และกิจกรรมอื่นๆอีกจำนวนมาก
/////

คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด