สถานที่ท่องเที่ยว

ลีลา สีสัน งานมหกรรมของดีตำบลหนองแจง ประจำปี 2561

ลีลา สีสัน งานมหกรรมของดีตำบลหนองแจง ประจำปี 2561

ที่บริเวณลานด้านหน้า อบต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ภัสดา คำสุนทร ปลัด อบต.หนองแจง และผู้นำชุมชน ต.หนองแจง จัดงานมหกรรมของดีตำบลหนองแจง ครั้งที่ 3 โดยมี น.ส.เมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน มาเปิดประธาน


ซึ่งของการจัดงานครั้งนี้แต่ละหมู่บ้าน ก็จะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ ของตนเองออกมาแสดง ทั้ง 18 หมู่บ้าน มีการออกบูธ จำหน่ายสินค้าของดีของประชาชนในตำบลการประกวดค้นหาอาหารพื้นบ้านที่โดดเด่น การประกวดแอโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาให้บริการประชาชน
เนื่องจาก ต.หนองแจง ได้มีการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ หลากหลายในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านทำให้มีสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองแจง จึงได้มีแนวทางการจัดมหกรรมของดีตำบลหนองแจง ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความพอมีพอกิน อยู่ดีกินดีจนถึงระดับมั่งมีศรีสุข สังคมเกิดความสงบสุข มีความสมานฉันท์ เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ต่อไป


แม้ช่วงที่กำลังเปิดงานนั้นจะมีฝนตกมาอย่างแรง แต่พอฝนเริ่มหยุด การแสดงของเด็กๆ ก็ได้เริ่มขึ้นทันที ไม่รอช้า
สำหรับสีสันงานวันนี้ ที่สร้างสีสัน สร้างรอยยิ้ม เป็นลีลา การเต้นออกกำลังกายเข้าจังหวะ และลีลาเต้น ของบรรดาคุณแม่ๆ คุณยาย ในการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นบ้านของดีตำบลหนองแจง

 

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง /มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

Comments are closed.