ข่าวบันเทิงและกีฬา

นักวิ่ง-คนพิการ กว่า2,000 คน ร่วมกิจกรรมRun 2Gether Phuket Tow

นักวิ่ง-คนพิการ กว่า2,000 คน ร่วมกิจกรรมRun 2Gether Phuket Tow

วันอาทิตย์ที่( 9 ก.ย.61) 06.00น.ที่สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และ ร่วมวิ่ง ในกิจกรรม Run 2Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต ครั้งที่ 2 โดยมี นางธันยรัศม์ (จี้กี๋) อัจฉริยะฉาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาภูเก็ต , นายเรวัต อารีรอบ, นายอุดม ภิญโญ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ต , นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการ, ไกด์ รันเนอร์ (ผู้ช่วยเหลือนำทางให้กับนักวิ่ง) ประชาชน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน


นางธันยรัศม์ (จี้กี๋) อัจฉริยะฉาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ว่า ขณะนี้หลายภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรม Run 2Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต ครั้งที่ 2 โดยช่วยกันผลักดัน สนับสนุนเกื้อกูลกันจนเกิดโครงการนี้ขึ้น คนพิการ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีความสำคัญไม่น้อยกว่าประชาชนกลุ่มอื่นๆ ในสังคมไทย ถึงแม้ว่าร่างกายจะบกพร่องไปบางส่วนแต่หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเหมือนในวันนี้คนพิการก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิและมีศักดิ์ศรีอย่างสมบูรณ์ และโครงการวิ่งด้วยกันครั้งที่ 1 เพื่อสุขภาพคนพิการในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะคนพิการในจังหวัดภูเก็ตจะได้ออกมามีบทบาทในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น